இந்திய விமானப்படையில் 10th, 12th PASS செய்தவர்களுக்கு வேலை – GROUP ‘C’ வேலைவாய்ப்புகள்

இந்திய விமானப்படை (IAF) தம்முடைய பல்வேறு விமானப்படை நிலையங்கள்/ பிரிவுகளில் GROUP ‘C’ சிவில் பணியிடங்களை நிரப்ப, தகுதியான இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. விண்ணப்பப் படிவம்

Read more