பூதம் கேட்ட கேள்வி – தமிழ் சிறுகதைகள்

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு ஊரில் ராமு என்கின்ற விவசாயி தன் குடும்பத்தோடு வாழ்ந்து வந்தான். ராமுக்கு சிறியதாக ஒரு விவசாய நிலம் இருந்தது. அந்த சிறிய நிலத்தில்

Read more

சோம்பேறி விவசாயி – தமிழ் சிறுகதைகள்

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு கிராமத்தில் சோம்பேறி விவசாயி ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். மற்றவர்கள் தங்களுடைய நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் போது அவன் மட்டும் வீட்டில் சோம்பேறியாக படுத்து

Read more

சூரியனும் புள்ளிமான்களும் – தமிழ் சிறுகதைகள்

ஒரு காட்டில் இரண்டு புள்ளிமான்கள் இணைப்பிரியாத நண்பர்களாக இருந்தன. எங்கு சென்றாலும் சேர்ந்தே தான் செல்லும். ஒரு நாள் மழை பெய்தது. மான்களால் விளையாட முடியவில்லை. குகைக்குள்

Read more

சொர்க்கத்தில் நரி – தமிழ் கதைகள்

சுந்தரபுரி என்ற காட்டில் தந்திரமான ஒரு நரி வாழ்ந்து வந்தது. ஒரு நாள் அந்த நரி கிணற்றில் தவறி விழுந்து விட்டது. விழுந்த அந்த நரி யாராவது

Read more