அரிதான இளஞ்சிவப்பு நிற வைரம் – ஏலம் இத்தனை கோடியா?

கடந்த 2017 வருடம், ஜூலை மாதம் ரஷ்ய நாட்டில் அல்ரோஸா என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த இளஞ்சிவப்பு நிற வைரம் “இயற்கையின் உண்மையான அதிசயம்”  என்று பெயரிடப்பட்டது. 14.83

Read more